Mans enlaire i grenyes al vent per acompanyar el guitarreig desemfrenat que retomba avui a la cabana